V4-like filters applied to the detection of retinal vascular bifurcations

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)365-366
Aantal pagina's2
TijdschriftPerception
Volume41
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2012

Citeer dit