Vaak heb iets in de wet waarschijnlijk een noodzaak

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2015/80
Pagina's (van-tot)411-412
Aantal pagina's2
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2015
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - sep-2015

Citeer dit