Vacancies and electron localization in the incommensurate intergrowth compound (La0.95Se)(1.21)VSe2

Y. Ren, J. Baas, A. Meetsma, J. L. de Boer, G. A. Wiegers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vacancies and electron localization in the incommensurate intergrowth compound (La0.95Se)(1.21)VSe2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Chemistry

Keyphrases

Medicine and Dentistry