Vacancy trapping and helium decoration in Sb ion-implanted tungsten studied by Mössbauer spectroscopy

Hendrik de Waard, G.L. Zhang

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)211-220
  Aantal pagina's10
  TijdschriftHyperfine Interactions
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit