Vaccinated kidney transplant recipients are yet not sufficiently protected against COVID-19

A. Lianne Messchendorp*, Ron T. Gansevoort

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
19 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2423-2425
Aantal pagina's3
TijdschriftNephrology Dialysis Transplantation
Volume38
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov.-2023

Citeer dit