Validation and use of the CEQ in the Netherlands

Ellen Jansen, J. van der Meer, Marjon Fokkens-Bruinsma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TijdschriftQuality Assurance in Education
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2013

Citeer dit