Validation of the TracmorD triaxial accelerometer to assess physical activity in preschool children

Anna Sijtsma*, Henk Schierbeek, Annelies H. C. Goris, Koen F. M. Joosten, Imke van Kessel, Eva Corpeleijn, Pieter J. J. Sauer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten