VALIDITY OF PARTICLE-VIBRATION MODEL

JM GREBEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)767-776
Aantal pagina's10
TijdschriftPhysical Review C
Volume16
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1977

Citeer dit