Value and price of ventilator-associated pneumonia surveillance as a quality indicator

Heleen Aardema, L. Marjon Dijkema, Mark G. Lazonder, Jack J. M. Ligtenberg, Jaap E. Tulleken, Jan G. Zijlstra*

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  221 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer403
  Aantal pagina's2
  TijdschriftCritical Care
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit