Value of clinical findings in patients with suspected nerve root compression

PC Vroomen, MT de Krom, AD Kester, JT Wilmink, AJ Knottnerus

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)A82-A82
  Aantal pagina's1
  TijdschriftNeurology
  Volume54
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusPublished - 11-apr.-2000

  Citeer dit