Value of systolic time intervals in assessing severity of congenital aortic stenosis in children

R.J. Moene, Gerrit A. Mook, K. Kruizinga, A. Bergstra, K.K. Bossina

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1113-1122
  Aantal pagina's10
  TijdschriftBritish heart journal
  Volume37
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit