Value performance of European Bank acquisitions

B.W. Lensink, I. Maslennikova

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)185 - 198
TijdschriftApplied Financial Economics
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2008

Citeer dit