Values in crowdfunding in the Netherlands

Quirijn Lennert van den Hoogen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)
    325 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten