Values in crowdfunding in the Netherlands

Quirijn Lennert van den Hoogen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  342 Downloads (Pure)
  Filter
  Book

  Zoekresultaten