Valuing the welfare effects of air pollution in the Jinchuan mining area

Vertaalde titel van de bijdrage: De waardering van de welvaartseffecten van luchtvervuiling in de Jinchuan mijnstreek

Zhengtao Li

  Onderzoeksoutput

  1713 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het hoofddoel van dit proefschrift is de meting van de invloed van luchtvervuiling op welzijn in de Jinchuan mijnstreek, China. De eerste onderzoeksvraag luidt: wat is de relatie tussen kennis van de lokale luchtvervuiling en de perceptie van gezondheidsrisico’s ervan? Bovendien, hoe worden deze beide variabelen beïnvloed door sociale en demografische karakteristieken? Ten tweede, wat zijn de voornaamste determinanten van de wijze waarop de inwoners van Jinchuan zichzelf en hun familieleden beschermen tegen deze gezondheidsrisico’s? En, welke bedragen zijn mensen bereid uit te geven aan het verlagen van de gezondheidsrisico’s? Ten derde, hoe beïnvloedt luchtvervuiling subjectief welzijn oftewel geluk?
  Het onderzoek laat zien dat kennis van de ernst van de lokale luchtvervuiling een positief effect heeft op de perceptie van gezondheidsrisico’s. Daarnaast spelen sociaalpsychologische karakteristieken, vooral inkomen en opleidingsniveau, een rol. Het onderzoek laat verder zien dat de perceptie van gezondheidsrisico’s mensen aanzet tot risico beperkende maatregelen. De betalingsbereidheid hiervoor kan oplopen tot 3,5% van het gezinsinkomen (voor longkanker). Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat vermindering van luchtvervuiling de mate van welzijn (geluk) sterk verhoogt, al hebben verhoging van inkomen en opleidingsniveau een groter effect.

  Uit het onderzoek volgt dat vermindering van luchtvervuiling een belangrijk lange termijn beleidsdoel is. Daarnaast verdient het aanbeveling dat de lokale overheid dagelijks informatie verschaft over de mate van luchtvervuiling en de wijze waarop men daartegen beschermende maatregelen kan nemen. Tenslotte, dient een veiliger afstand tussen enerzijds woongebieden en anderzijds de locatie van de mijnbouw en aanverwante industriële activiteiten nagestreefd te worden.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe waardering van de welvaartseffecten van luchtvervuiling in de Jinchuan mijnstreek
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Folmer, Henk, Supervisor
  • Xue, Jianhong, Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning26-jun.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-6986-0
  Elektronische ISBN's978-90-367-6985-3
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit