Valutarisicobeheer in Europees perspectief: als het kalf verdonken is ....

W. Westerman, J.L. Hoestra

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)434-441
  TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfsadministratie
  Volume97
  Nummer van het tijdschrift1160
  StatusPublished - nov-1993

  Citeer dit