Van besparen naar verduurzamen. Actualisatie van de algemene regels over energiegebruik voor milieubelastende activiteiten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

233 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerM en R 2023/39
Pagina's (van-tot)272-279
Aantal pagina's8
TijdschriftMilieu & Recht
Volume2023
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr.-2023

Citeer dit