Van Denemarken tot Duitsland: Regulering van politieke partijen in een aantal Westerse landen

OnderzoeksoutputProfessional

345 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen en de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen een internationaal vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar vier thema's die onderdeel zullen uitmaken van de Wet politieke partijen (Wpp). Het betreft de grondwettelijke basis voor een wet op de politieke partijen; de wijze waarop het toezicht op de uitvoering van wet is geregeld, de organisatorische eisen die in de wet worden gesteld aan de partijen en de aspecten van het partijverbod. Voor deze studie zijn een aantal Westerse landen geselecteerd, die van elkaar verschillen in de mate waarin de politieke partijen zijn gereguleerd.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
Aantal pagina's136
StatusPublished - apr.-2020

Citeer dit