Van escapistische lectuur tot spreekbuis van progressief Spanje: ontstaansgeschiedenis van het cultureel verzet tegen de Franco dictatuur in het weekblad Triunfo

  OnderzoeksoutputAcademic

  200 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)60-76
  Aantal pagina's17
  TijdschriftTS - Tijdschrift voor tijdschriftstudies
  Volume20
  DOI's
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit