Van financiële bijsluiter tot essentiële informatiedocument: behulpzaam voor consumenten?

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-11
TijdschriftPensioen Magazine
Volume23
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2018

Citeer dit