Van huis naar schip: governance als vorm van recht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)177-184
Aantal pagina's8
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume174
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug.-2013

Citeer dit