Van Keynes tot Keynes. De ontwikkeling van het denken over geld en werkloosheid bij Keynes.

Andries Nentjes

Onderzoeksoutput

251 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit boek zal het verder vooral gaan om de voorstellingen die economen zich hebben gevormd van het werkloosheidsverschijnsel. Werkloosheid: in de afbeeldingen die de klassieke economen van hun wereld maakten vooral in verband gebracht met overbevolkingin een wereld met beperkte hulpbronnen. Werkloosheid: in de neo-klassieke voorstellingswereld alleen als randverschijnsel toegelaten. Werkloosheid: in de twintigste eeuw de traumatische ervaringen van de jaren dertig en de aanvaarding van de voorstelling van werkloosheid als een verschijnsel van ‘armoede temidden van overvloed in een systeem waar de zelfrichtende krachten niet doorzetten. Deze conceptie vertolkt door John Maynard Keynes (1883 -1945) in zijn opus magnus The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), zal in dit boek centraal staan. Na een algemeen overzicht over de ontwikkeling van het denken over werkloosheid in hoofdstuk 2 richt in de volgende hoofdstukken de aandacht zich op de ontstaansgeschiedenis van de General Theory. ... Zie: Inleiding
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Pen, J, Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1977

Citeer dit