Van kinderen naar leerkrachten met speciale onderwijsbehoeften

Laura Batstra*, Ernst D. Thoutenhoofd

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

159 Downloads (Pure)

Samenvatting

Inclusief onderwijs betekent dat alle kinderen op een reguliere school in hun eigen buurt onderwijs volgen. In Nederland zijn verschillende pogingen gedaan om dit in de praktijk te brengen: het Weer Samen Naar School beleid, de Leerlinggebonden Financiering (de rugzakjes) en, meest recentelijk, de wet op Passend Onderwijs. Al deze uitwerkingen zijn echter gericht op het individuele model van inclusief onderwijs, met als afwijkend ervaren kenmerken of eigenschappen van kinderen als uitgangspunt. Hiermee is eerder meer exclusie dan inclusie bewerkstelligd. Dit artikel pleit voor het sociale model van inclusie. Scholen zijn dan ingericht op omgaan met diversiteit en bieden een context waarin geen individuele barrières bestaan voor deelname aan onderwijs. Een eerste wezenlijke stap om de focus van individueel naar het sociaal vormgeven van inclusief onderwijs te verleggen, is om voortaan te spreken van leerkrachten in plaats van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.
Vertaalde titel van de bijdrageFrom children to teachers with special needs
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)125-136
Aantal pagina's12
TijdschriftPedagogische studien
Volume100
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 22-mei-2023

Keywords

  • inclusive education
  • medicalization
  • special education needs

Citeer dit