Van leersnijders tot legerleiders: Beroepsidentiteit in grafepigrammen uit het Grieks-Romeinse Oosten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageFrom cutters of leather to leaders of men: Professional identity in funerary epigrams from the Graeco-Roman East
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)28-36
Aantal pagina's9
TijdschriftTijdschrift voor Mediterrane Archeologie
Volume67
StatusPublished - 2022

Citeer dit