Van machtshuizen naar buitenhuizen: De Groninger borgenkaart van Theodorus Beckeringh uit de (late) achttiende eeuw

  OnderzoeksoutputPopular

  408 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)12-13
  Aantal pagina's2
  TijdschriftKasteel & Buitenplaats
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift57
  StatusPublished - mei-2017

  Citeer dit