Van misverstand tot meertaligheid

Fiona van Gelder, Saskia Visser

OnderzoeksoutputAcademic

8841 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van een onderzoek onder leerkrachten van groep 1/2 in de stad Groningen, uitgevoerd in opdracht van het ABCG. In het onderzoek is door vragenlijsten gekeken wat leerkrachten weten over aspecten van meertalige taalontwikkeling, met name het belang van de moedertaal, stille periode en het omgaan daarmee en interferentie tussen beide talen. Daarnaast werden ook vragen gesteld waaraan de houding ten opzichte van meertaligheid afgelezen kan worden. In het rapport zijn ook de ervaringen van ouders van meertalige kinderen opgenomen met betrekking tot contacten met kleuterleerkrachten.
Originele taal-2Dutch
Uitgevers.n.
Aantal pagina's54
StatusPublished - 2005

Citeer dit