Van procesverbetering tot verbetering van mensen: leerprocessen in softwareontwikkeling

R. van Solingen, E.W. Berghout, R. Kusters, J. Trienekens

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)40 - 49
  Aantal pagina's10
  TijdschriftIT Management Select
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2001

  Citeer dit