Van studiehuis naar studentenhuis, de studeer-, werk- en persoonlijke situatie van havo- en vwo-eindexamen leerlingen

Lyset Rekers-Mombarg, Hanke Korpershoek, H. Kuyper, Margaretha van der Werf

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

487 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport gaat over de lange termijn onderwijssituatie van havo- en vwo-eindexamenkandidaten die deelgenomen hebben aan het landelijke schoolloopbaanonderzoek VOCL’99. Bij aanvang van het onderzoek (1999) zaten ze in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs (VO). Deze lichting leerlingen heeft als eerste zowel de Basisvorming als de Tweede fase en het Studiehuis meegemaakt. Het algemene doel van deze rapportage is het beschrijven van de onderwijssituatie en -opbrengsten van deze lichting leerlingen 5 tot 8 jaar na invoering van de genoemde grootschalige onderwijsvernieuwingen. De nadruk ligt op de verschillen tussen leerlingen wat betreft sekse, etniciteit en sociaal economische status (SES).
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijGION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling, Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's98
ISBN van geprinte versie9789066905252
StatusPublished - 2010

Citeer dit