Van voorloper tot achterblijver

  OnderzoeksoutputAcademic

  Samenvatting

  In 1913 nam het Nederlandse parlement de Ziektewet aan waarin voor het eerstbetaald zwangerschapsverlof voor werkende vrouwen was opgenomen. Door veel tegenstand duurde het echter nog tot 1930 voordat de Ziektewet van kracht werd. De geschiedenis van het Nederlandse zwangerschapsverlof laat zien dat de voorhoedepositie van ons land in 1930 is omgeslagen in achterstand zowel bij het zwangerschaps- en bevallingsverlof als bij het later ingevoerde ouderschapsverlof.
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-4
  Aantal pagina's4
  TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift09
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit