Van waterbeleid en biografie tot visie?

Anouk Sloot, Erik Meijles

OnderzoeksoutputPopular

8 Downloads (Pure)

Samenvatting

In Nederland wordt water beschouwd als een belangrijke landschapsvormende factor. De bodemopbouw, het reliëf, de natuur, maar ook de ligging van steden en dorpen; in bijna alles is de invloed van het water terug te zien. Dankzij het water is door de eeuwen heen een enorme gelaagdheid in het landschap ontstaan.
Ook de hedendaagse wateropgave wordt gezien als een dominant landschapsvormend proces. Voorkomen moet worden dat bij de realisatie van deze wateropgave aardkundige1 waarden (onbedoeld) worden vernietigd en cultuurhistorie2 verdwijnt. Leren van het verleden, je laten inspireren door geschiedenis van een plek en daarmee ruimtelijke kwaliteit en identiteit ontwikkelen zijn de uitgangspunten van het Belvedere gedachtegoed3. Dit gedachtegoed wordt in het waterbeheer steeds meer erkend en toegepast.
Door cultuurhistorie en aardkunde als bron van informatie en inspiratie te benutten, worden er creatieve oplossingen gevonden voor de wateropgave, die passen in het landschap en de identiteit van een gebied versterken. Alle betrokken partijen worden als het ware ‘verleid’ om mee te werken aan een plan. Resultaat is dat men vol enthousiasme deelneemt aan het planproces en eventuele knelpunten eenvoudiger worden opgelost. Cultuurhistorie heeft een verbindende werking; een duik in de geschiedenis van een plangebied kweekt saamhorigheid. Dit komt de kwaliteit en het draagvlak van het uiteindelijke plan ten goede.
Hoe pak je een dergelijk planproces nu aan? Hoe kom je tot een gebiedsvisie, op basis van een beschrijving van de geschiedenis van een gebied (landschapsbiografie) en het waterbeleid? Deze brochure geeft antwoord op deze vragen. Daarnaast worden een aantal tips gegeven, die bijdragen aan de totstandkoming van een goede en gedragen visie.
In de brochure wordt een stappenplan gepresenteerd, om te komen van wateropgave tot visie, met de landschapsbiografie als een van de uitgangspunten. Het stappenplan is hier beschreven als een lineair proces, maar in werkelijkheid verloopt het proces vaak (deels) circulair. Daarnaast geven een tweetal praktijkcases weer hoe experts, gebiedskenners en landschapsarchitecten samen, op basis van een door studenten gemaakte biografie en een door het waterschap aangedragen concrete wateropgave, tot een visie hebben gewerkt.
Deze brochure is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het waterbeheer. Laat u inspireren door de weg die leidt van het verleden naar de toekomst.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenBrochure
Aantal pagina's16
StatusPublished - 2009

Citeer dit