Vanadium (beta-(dimethylamino)ethyl)cyclopentadienyl complexes with diphenylacetylene ligands

Guohua Liu*, Xiaoquan Lu, Marcella Gagliardo, Dirk J. Beetstra, Auke Meetsma, Bart Hessen, Gaifen Liu

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
568 Downloads (Pure)

Zoekresultaten