VANBUCHEMS DISEASE AND ANEURYSMAL BONE-CYST - A CASE-HISTORY

RPH VETH*, HKL NIELSEN, HS KOOPS, HR OOSTEN, WM MOLENAAR

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)65-68
  Aantal pagina's4
  TijdschriftArchives of orthopaedic and trauma surgery
  Volume104
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit