Vanuit de ervaring: Recente ontwikkelingen in de feministische theologie van de Verenigde Staten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)392-405
TijdschriftTijdschrift voor Theologie
Volume26
StatusPublished - 1986

Citeer dit