Variable Interpretation of the Dystonia Consensus Classification Items Compromises Its Solidity

Martje E. van Egmond, Maria Fiorella Contarino, Coen H. A. Lugtenberg, Kathryn J. Peall, Oebele F. Brouwer, Victor S. C. Fung, Emmanuel Roze, Roy E. Stewart, Michel A. Willemsen, Nicole I. Wolf, Tom J. de Koning, Marina A. Tijssen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)317-320
Aantal pagina's4
TijdschriftMovement Disorders
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2019

Citeer dit