Variation in growth rate as an ecological factor in the landsnail Cepaea nemoralis (L.)

Lucette Martha Oosterhoff

  Onderzoeksoutput

  754 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Baerends, G, Supervisor
  Plaats van publicatieLeiden
  Uitgever
  StatusPublished - 1977

  Citeer dit