VARIATION, TRANSCRIPTION AND CIRCULAR RNAS OF THE MITOCHONDRIAL GENE FOR SUBUNIT-I OF CYTOCHROME-C OXIDASE

LAM HENSGENS*, AC ARNBERG, E ROOSENDAAL, G VANDERHORST, R VANDERVEEN, GJB VANOMMEN, LA GRIVELL

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  69 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)35-58
  Aantal pagina's24
  TijdschriftJournal of Molecular Biology
  Volume164
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit