Variations in the bioavailability of thiazinamium methylsulfate

JHG Jonkman, LE VANBORK, Jaap Wjsbeek, Rokus A. De Zeeuw, NGM ORIE

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)457-463
  Aantal pagina's7
  TijdschriftClinical Pharmacology & Therapeutics
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - apr-1977

  Citeer dit