Variations in working memory capacity: From cognition to brain networks

Vertaalde titel van de bijdrage: Variaties in het werkgeheugen

Rasa Gulbinaite

Onderzoeksoutput

415 Downloads (Pure)

Samenvatting

Werkgeheugen (WG) voorspelt ons vermogen om kennis te vergaren en nieuwe vaardigheden te leren, en is een betere voorspeller van academisch succes dan IQ. Het onderzoek zoals beschreven in deze thesis is gemotiveerd door een van de cognitieve theorieën van WG- de executive-aandacht theorie van WG. De theorie suggereert een nauwe relatie tussen individueel werkgeheugen en aandachtvermogen tijdens interferentie van gewone handelingspatronen, afleidende factoren an de omgeving, of gedachten die niet relevant zijn voor de bewuste taak (i.e. niet-taakgeralateerde gedachten of afwalende gedachten) zijn. In deze thesis kijken we naar de vaak geziene relatie tussen werkgeheugen en prestatie tijdens respons-conflict taken (e.g., Simon taak, Eriksen flanker taak), die een uitdaging vormen voor iemands vermogen om taken uit te voeren terwijl ze worden afgeleid. Door de relatie tussen het WG en cognitief vermogen te karakteriseren zoeken we de verbreding van WG-onderzoek van het cognitieve tot het neurale niveau. Daarbij combineren we diverse analyses en experimentele benaderingen. Tot slot, de resultaten zoals in dit proefschrift beschreven, wijzen op de noodzaak om de bestaande cognitieve theorieën van het WG te vernieuwen met neurofysiologische bevindingen uit fMRI en EEG onderzoek, omdat bestaande beschrijvende cognitieve modellen tekort schieten om de rijkdom en complexiteit van de verschijnselen in combinatie met individuele variaties in het WG te verklaren.
Vertaalde titel van de bijdrageVariaties in het werkgeheugen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • de Jong, Ritske, Supervisor
  • Johnson, Addie, Supervisor
  • van Rijn, Hedderik, Co-supervisor
Datum van toekenning11-sep.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-6998-3
Elektronische ISBN's978-90-367-6997-6
StatusPublished - 2014

Citeer dit