Varices of the colon

E.J. van der Jagt*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)230-235
  Aantal pagina's6
  TijdschriftDiagnostic imaging
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit