Vascularization, innervation, and ultrastructure of the endocrine cell types of stannius corpuscles in the teleost Gasterosteus aculeatus

S.E. Wendelaar Bonga, J.A. Greven, M. Veenhuis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)225-243
Aantal pagina's19
TijdschriftJournal of morphology
Volume153
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1977

Citeer dit