Vastheid en elasticiteit van den tienden borstwervel van den mensch

Lambertus Roelof Wouter Havinga

  Onderzoeksoutput

  137 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Sedert Volkmann door zijn verdeeling der deformiteiten in wat men later noemde symptomatische en idiopathische, de thans nog in hoofdzaak geldende klassificatie dezer afwijkingen schiep, is het de laatste categorie die de aandacht der chirurgen en orthopaeden bovenal heen geboeid. Onder deze idiopathische misvormingen nemen de zoogenaamde belastingsdeformiteiten een zeer gewichtige plaats in; deze naam is mede afkomstig van Volkmann en Rueter. Zie: Inleiding
  Originele taal-2Dutch
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Koch, H.R., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning8-jul-1921
  Uitgever
  StatusPublished - 1921

  Citeer dit