Veel drukte om niets? Regionale patronen in ondernemerschap

Sierdjan Koster, Lianne Hans

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenblog
Outputmediahttp://geografie.nl
UitgeverKoninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
StatusPublished - jul-2017

Citeer dit