VELOCITY-FIELD IN CENTRAL REGION OF PECULIAR, HOT-SPOT NUCLEUS GALAXY NGC 2782

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)171-176
Aantal pagina's6
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume61
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1977

Citeer dit