Vemurafenib-Induced Disseminated Intravascular Coagulation in Metastatic Melanoma

Rob R. H. van den Brom*, Anja B. U. Makelburg, Carolien P. Schröder, Elisabeth G. E. de Vries, Geke A. P. Hospers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E133-E134
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume33
Nummer van het tijdschrift36
DOI's
StatusPublished - 20-dec.-2015

Citeer dit