Ventilator-associated pneumonia: caveats for benchmarking

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)996-997
Aantal pagina's2
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2004

Citeer dit