Ventral mesh rectopexy for rectal prolapse: level-I evidence

Jan J. van Iersel, Esther C. J. Consten*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)264-265
Aantal pagina's3
TijdschriftLancet gastroenterology & hepatology
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec-2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit