Verandering in het MKB; voorzichtig, proactief of coöperatief?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25 - 42
TijdschriftM&O. Tijdschrift voor Management en Organisatie
Volume67
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2013

Citeer dit