Veranderingen in financiële instrumenten binnen organisaties: Is een opgaande lijn altijd waarschijnlijk, haalbaar en wenselijk?

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  72 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)86-99
  Aantal pagina's14
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume74
  Nummer van het tijdschrift04
  StatusPublished - 2000

  Citeer dit