Verantwoording onderzoek werkgroep Meijer: Aanvullingen COTAN Beoordelingssysteem wat betreft normering referentieniveaus en computer adaptief toetsen van andere eindtoetsen (deel 1)

OnderzoeksoutputProfessional

426 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen, Psychologie, Psychometrie & Statistiek
Opdrachtgevend orgaanNIP en Ministerie OCW
Aantal pagina's28
StatusPublished - jun.-2015

Citeer dit