Verantwoording onderzoek werkgroep Meijer: Aanvullingen COTAN Beoordelingssysteem wat betreft volg-aspect van leerling- en onderwijsvolgsystemen (deel 2)

OnderzoeksoutputProfessional

258 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen, Psychologie, Psychometrie & Statistiek
Opdrachtgevend orgaanNIP en Ministerie OCW
Aantal pagina's12
StatusPublished - jun.-2015

Citeer dit